Vanliga Frågor

Här hittar du de vanligaste frågorna om e-arkivportalen. 

Frågor

1. Hur söker jag i e-arkivet?

Gå till fliken Sök och skriv in ett eller flera sökord i fritextrutan. Det kan vara exempelvis namn, personnummer, handlingstyp, diarienummer, fastighetsbeteckning eller adress. Är du osäker på exakt sökord eller stavning kan du använda stjärna (*) före och/eller efter ett sökord.

Sökningar gällande ritningar/bygglovshandlingar: E-arkivet har ritningar som är äldre än 10 år. För att hitta ritningar gällande fastighet behöver du använda situationstecken före och efter fastighetsbeteckningen t.ex. "Viared 5:12"
Klicka sedan på ”beskrivning” så kommer de sorteras i år/datum-ordning. Vissa ärenden lägger sig efter ”tecken” som man använde tidigare i historien.

Senast ändrad 24:e november 2022

2. Hur visas sökresultaten?

Resultatet visas i en träfflista med en kort beskrivning av varje träff. För att se mer information om en specifik träff klicka på länken i träfflistan.

Varje sökträff innehåller information om arkivobjektet, så kallad metadata. Vilken metadata som visas beror på vilken typ av arkivobjekt det rör sig om. Förutom metadata finns i de flesta fall även en eller flera filer knutna till informationen. Filerna kan exempelvis bestå av dokument, en ritningar eller en bilder. Oftast visas filerna som miniatyrer i anslutning till metadatan.

Klicka på "Ladda ner alla filer" för att ladda ner alla filer knutna till arkivobjektet eller klicka på filnamnet för att ladda ner enstaka filer.

Senast ändrad 10:e augusti 2021

3. Varför hittar jag inte det jag söker?

Tänk på att det endast är ett urval av kommunens digitala information som förvaras i e-arkivet. Om du inte får någon sökträff kan det bero på flera saker:
• Du kan ha stavat fel
• Det du söker finns inte i e-arkivet
• Det du söker publiceras inte i e-arkivet pga. sekretess eller att informationen innehåller känsliga personuppgifter.

Läs mer under innehåll om du vill veta mer om vilken information som finns i e-arkivet. 

Senast ändrad 10:e augusti 2021

4. Varför kan jag inte öppna och ladda hem alla filer?

All information i e-arkivet har klassats för att möjliggöra behandling och utlämnande i enlighet med dataskyddsförordning, GDPR och den svenska kompletterande dataskyddslagen (SFS 2018:218) samt Offentlighets- och sekretesslagen OSL (SFS 2009:400).

Klassningen styr om informationen kan publiceras och lämnas ut automatiskt eller om en manuell prövning måste ske. I de fall informationen inte kan publiceras i sin helhet går det att göra en beställning direkt i e-arkivet.

Viss sekretessreglerad information publiceras inte alls. Det betyder att den informationen varken går att söka fram eller kan beställas digitalt.

Senast ändrad

5. Hur gör jag en beställning?

Klicka på "Lägg till i order" på de filer som du vill beställa. Du hittar dina aktuella beställningar under "Beställ".

För att slutföra din beställning behöver du fylla i dina kontaktuppgifter. När din beställning är inskickad vidarebefordras den till en handläggare som prövar frågan om utlämnande av allmän handling.

Senast ändrad

6. Kostar det något att göra en beställning?

Nej, det är gratis att beställa från e-arkivet.

Senast ändrad