Välkommen till Borås Stads e-arkiv

Här kan du söka och ladda ner handlingar som kommunens verksamheter arkiverat och överlämnat till Stadsarkivet i digital form. Använd menyn ovan eller knapparna till höger för att komma igång.

Tänk på att det endast är ett urval av kommunens digitala information som tillgängliggörs via e-arkivet och att många handlingar fortfarande behöver beställas.
https://extern-earkiv.boras.se/rest/config/image/WebExternal/Workspaces/Start/Image@config_binary_value